“Geef de kinderen nieuwe vleugels”!

New Wings Foundation wil fondsen werven en activiteiten organiseren om kinderen na een orgaantransplantatie weer terug op de been te helpen. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij.

Wanneer een ziek kind geholpen kan worden door een orgaantransplantatie dan is dit letterlijk het verschil tussen leven en dood. Orgaantransplantatie legt een enorme druk op het kind en op het gezin. Wanneer een kind op de wachtlijst wordt geplaatst  voor een orgaantransplantatie moet het soms lang wachten. Deze periode is zeer emotioneel belastend voor het hele gezin.

Als een kind lang op de wachtlijst staat gaat de conditie ook erg achteruit. Eenmaal getransplanteerd moet het kind weer opnieuw alles leren. Hiervoor is niet zelden een extra zetje in de rug voor nodig.

Het is enorm belangrijk dat het kind zo gezond mogelijk kan opgroeien met een getransplanteerd orgaan. Een kind dat een orgaan transplantatie heeft ondergaan is bijzonder en heeft in de eigen omgeving geen lotgenoten. Toch is dit juist zo belangrijk. Samen sport en spel beoefenen laat zien dat je niet alleen bent. Samen leren deze kinderen de grenzen verkennen. Het helpt ook ouders en broertjes en zusjes deze hele bijzondere situatie een plekje te geven.

New Wings Foundation wil bijdragen om ze weer kansrijk te maken voor een gezonde toekomst.

Ons doel

Een getransplanteerde kind beweegt!
New Wings Foundation heeft als doel geld in te zamelen door het organiseren van diverse charity-activiteiten waaronder de jaarlijkse New Wings Beach Run in Noordwijk en het Charity-Gala in Grandhotel Huis ter Duin.

Met het geld worden sport- en speltherapieën voor revalidatie georganiseerd en wordt samenwerking gezocht met organisaties die sport- en speltherapieën voor de doelgroep verzorgen of hierbij een coördinerende rol spelen. Voorbeelden van revalidatieprojecten zijn het organiseren van sport- en spelrevalidatie voor onze doelgroep met het UMC Groningen, een gezinscoach inzetten om ouders te oudersteunen bij de zware periode tijdens de wachtlijst fase en na de transplantatie, een ski kamp of zeilweek voor de doelgroep en het gezin.

Vaak hebben ouders van een getransplanteerd kind geen financiële mogelijkheid om hun kind hier naar toe te laten gaan. Een bijdrage om dit wel mogelijk te maken biedt een kind veel perspectief.

Ons bestuur zal in samenwerking met het Transplantatiecentrum researchfonds van UMC Groningen toezicht houden op besteding van de gelden. De revalidatieprojecten worden ingediend inclusief begroting en planning en een verantwoording achteraf. Hierbij zal ook een terugkoppeling gegeven worden door de betrokken ouders en kinderen. Wat het revalidatie project het kind en de ouders hebben gebracht.

Doe mee een doneer, laten we ze gezamenlijk een ‘vliegende’ start geven.

Ervaringsdeskundige

Adriana
AdrianaErvaring deskundige
LEES MEER
Tomasz
TomaszErvaring deskundige
LEES MEER

Het was een prachtig feest!

Met trots kunnen we mededelen dat ons eerste gala 11 mei j.l. een mooi resultaat heeft opgeleverd voor ons goede doel. Met dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hard hebben gewerkt aan deze geweldige avond. Wij hopen dat iedereen die aanwezig was heeft genoten van het diner en de geweldige optredens van Aristakes, Jamai, Carolina Dijkhuizen, Dio en Anne-Fay. Wij hopen dat wij bij de volgende editie weer op uw belangstelling mogen rekenen.

Bedankt! Namens het voltallige bestuur van New Wings

GEEF ONZE KINDEREN WEER VLEUGELS

Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt zo logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. Maar samen kunnen we daar nu iets aan doen!

LEES ONZE MISSIE
DONEER NU