Geef de kinderen nieuwe vleugels”!

Onze missie is om fondsen te werven en activiteiten te organiseren om kinderen na een orgaantransplantatie weer terug op de been te helpen. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij.

Wanneer een ziek kind geholpen kan worden door een orgaantransplantatie dan is dit letterlijk het verschil tussen leven en dood. Orgaantransplantatie legt een enorme druk op het kind en op het gezin. Wanneer een kind op de wachtlijst wordt geplaatst  voor een orgaantransplantatie moet het soms lang wachten. Deze periode is zeer emotioneel belastend voor het hele gezin.

Als een kind lang op de wachtlijst staat gaat de conditie ook erg achteruit. Eenmaal getransplanteerd moet het kind weer opnieuw alles leren. Hiervoor is niet zelden een extra zetje in de rug voor nodig.

Het is enorm belangrijk dat het kind zo gezond mogelijk kan opgroeien met een getransplanteerd orgaan. Een kind dat een orgaan transplantatie heeft ondergaan is bijzonder en heeft in de eigen omgeving geen lotgenoten. Toch is dit juist zo belangrijk. Samen sport en spel beoefenen laat zien dat je niet alleen bent. Samen leren deze kinderen de grenzen verkennen. Het helpt ook ouders en broertjes en zusjes deze hele bijzondere situatie een plekje te geven.

New Wings Foundation wil bijdragen om ze weer kansrijk te maken voor een gezonde toekomst.

onze missie

Ons doel

Een getransplanteerde kind beweegt!
New Wings Foundation heeft als doel geld in te zamelen door het organiseren van diverse charity-activiteiten waaronder de jaarlijkse New Wings Beach Run in Noordwijk en het Charity-Gala in Grandhotel Huis ter Duin.

Met het geld worden sport- en speltherapieën voor revalidatie georganiseerd en wordt samenwerking gezocht met organisaties die sport- en speltherapieën voor de doelgroep verzorgen of hierbij een coördinerende rol spelen. Voorbeelden van revalidatieprojecten zijn het organiseren van sport- en spelrevalidatie voor onze doelgroep met het UMCG Transplantatie en het Erasmus MC transplantatie instituut, een gezinscoach inzetten om ouders te oudersteunen bij de zware periode tijdens de wachtlijst fase en na de transplantatie, een ski kamp of zeilweek voor de doelgroep en het gezin.

Vaak hebben ouders van een getransplanteerd kind geen financiële mogelijkheid om hun kind hier naar toe te laten gaan. Een bijdrage om dit wel mogelijk te maken biedt een kind veel perspectief.

Ons bestuur zal in samenwerking met het Transplantatiecentrum researchfonds van UMC Groningen toezicht houden op besteding van de gelden. De revalidatieprojecten worden ingediend inclusief begroting en planning en een verantwoording achteraf. Hierbij zal ook een terugkoppeling gegeven worden door de betrokken ouders en kinderen. Wat het revalidatie project het kind en de ouders hebben gebracht.

Doe mee een doneer, laten we ze gezamenlijk een ‘vliegende’ start geven.

Geef onze kinderen weer vleugels.

Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. Herstel duurt vaak langer omdat ze afhankelijk zijn van een orgaan van een kind van dezelfde leeftijd. Een transplantatie ondergaan, verandert je leven.

De New Wings foundation wil kinderen weer op de been helpen na een transplantatie. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij. Zo ontdekken zij na een geslaagde transplantatie weer wat ze allemaal met een gezond lijf kunnen doen. Vanaf het ene of het andere moment zijn ze geen patiënt meer.