Afgelopen week heeft Ewa Szalwinska met de New Wings Foundation een bezoekje gebracht aan het UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen waarbij er een ontmoeting plaatsvond met onze New Wings ambassadrice dr. M.J. Siebelink, kinderpsycholoog en kinderarts. Deze dag gaf zij uiteraard een rondleiding. Tijdens deze ontmoeting hebben verschillende artsen hun verhaal gedaan en hun perspectief met ons gedeeld.

De artsen op de afdelingen zijn belangrijk voor de zieke kinderen. Sommige van deze kinderen worden ziek geboren en moeten kort na de geboorte een transplantatie ondergaan. Daarnaast komt het ook voor dat een kind ziek wordt en er binnen een korte periode een geschikte donor gevonden moet worden. Voor deze kinderen zit er niks anders op dan wachten. Zij komen op een lijst te staan en hopen elke dag op goed nieuws, een donor, weer een normaal leven. Want de zieke kinderen die op een orgaan wachten kunnen niet meer een kind zijn. Tijdens dit proces worden zij van alle kanten ondersteunt. De ouders kunnen niet altijd alle hulp bieden, daarom is het belangrijk dat de artsen op sommige momenten een belangrijk houvast voor de kinderen kunnen zijn. Zij staan dag in dag uit klaar voor de zieke kinderen en ondersteunen hen op verschillende vlakken. Sommige artsen vervullen de rol van een tweede ouder en proberen de kinderen mentaal te steunen. Want de kinderen hebben het al zwaar genoeg.

Maar een arts kan niet alle rollen vervullen, want uiteindelijk blijft een arts, een arts. Daarom zouden er meer organisaties moeten zijn die de zieke kinderen kunnen ondersteunen. Om deze reden wil New Wings Foundation een steentje bijdragen bij het oplossen van dit probleem. Daarom steunt de New Wings Foundation de kinderen na een transplantatie d.m.v. sport en spel om op die manier kinderen weer een kind laten voelen en het herstel versnellen.
Dit kunnen wij echter niet alleen! New Wings Foundation heeft ook uw hulp hard nodig. Steun ons via de website en doneer voor een beter toekomst van deze kinderen.

Delen wordt gewaardeerd

Geef onze kinderen weer vleugels.

Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. Herstel duurt vaak langer omdat ze afhankelijk zijn van een orgaan van een kind van dezelfde leeftijd. Een transplantatie ondergaan, verandert je leven.

De New Wings foundation wil kinderen weer op de been helpen na een transplantatie. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij. Zo ontdekken zij na een geslaagde transplantatie weer wat ze allemaal met een gezond lijf kunnen doen. Vanaf het ene of het andere moment zijn ze geen patiënt meer.

Geef onze kinderen weer vleugels.

Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. Herstel duurt vaak langer omdat ze afhankelijk zijn van een orgaan van een kind van dezelfde leeftijd. Een transplantatie ondergaan, verandert je leven.

De New Wings foundation wil kinderen weer op de been helpen na een transplantatie. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij. Zo ontdekken zij na een geslaagde transplantatie weer wat ze allemaal met een gezond lijf kunnen doen. Vanaf het ene of het andere moment zijn ze geen patiënt meer.