ONS DOEL

De stichting New Wings wil kinderen weer terug op de been helpen na een transplantatie. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij. Zo ontdekken zij na een geslaagde transplantatie weer wat ze allemaal met een gezond lijf kunnen doen.

Orgaantransplantaties zijn voor kinderen zwaarder dan voor volwassenen. Het is moeilijker om een geschikte donor te vinden voor de kinderen vanwege het verschil in de grootte van de organen. De wachttijd is voor hen erg uitputtend. Net als voor volwassenen is het voor kinderen essentieel om na een transplantatie hun conditie en beweeggedrag weer snel normaal te krijgen.

HELP ONS SAMEN TE HELPEN!

ONZE BEGUNSTIGDEN

Het transplantatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de eerste begunstigde van de stichting New Wings. Zij zijn actief bezig met een revalidatieprogramma na transplantatie speciaal voor kinderen. De andere begunstigde is de stichting Sport en Transplantatie die een serie activiteiten ontplooit rond het thema.

UMCG Transplantatie

TRANSPLANTATIES PER ORGAAN IN 2017

0
LEVER
0
HART
0
NIER
0
LONG

TRANSPLANTATIE IN BEELD

In de grafiek hiernaast is goed te zien hoeveel mensen op een donor wachten en hoeveel uiteindelijk een orgaan krijgen. De volwassenen zijn in de meerderheid maar de kinderen hebben het het zwaarst omdat zij kleiner zijn en dus niet altijd de organen van volwassenen aan kunnen nemen.

De wachttijden kunnen variëren van een dag tot soms wel vier jaar. Als er een orgaan beschikbaar is, is het nog steeds de vraag of het orgaan niet wordt afgestoten door het lichaam. Zodra zeker is dat de transplantatie geslaagd is, gaan de patiënten een herstelproces in waarbij beweging van cruciaal belang is.

Transplantaties in 2018