ANBI

New Wings Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).
De ANBI-status maakt giften aan de New Wings Stichting tevens aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Een dagafschrift van de bank geldt voor de Belastingdienst als bewijs van een gift.

Aftrekbare ANBI giften:

Vennootschapsbelasting
Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Particulieren en eenmanszaak
De gift is fiscaal aftrekbaar als die hoger is dan de drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van €60,-), tot een maximum van maximaal 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1 (inkomstenbelasting uit werk en woning), box 2( belasting van dividend, verkoopwinst op aandelen etc) en box 3 (belasting van sparen, beleggen) , maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Heeft u een fiscale partner? Dan kijkt de Belastingdienst naar de gezamenlijke verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

GEEF ONZE KINDEREN WEER VLEUGELS

Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt zo logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. Maar samen kunnen we daar nu iets aan doen!

LEES ONZE MISSIE
DONEER NU